Datalent Cert - Data Science Sertifikatınızı Yoxlayın.

Datalent Cert nədir?

“Datalent Cert” , “Datalent- Data Science Bootcamp” proqramını tamamlayan tələbələrin sertifikatlarınının rəsmi olduğunu təsdiq edən və həm tələbələr, həm də HR Menecerlər tərəfindən istifadəsi nəzərdə tutulmuş xidmət növüdür.